קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1013/f39_קו למושב 1306.pdf