קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1203/f39_קו למושב 1909.pdf