קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1224/f39_קו למושב 1411.pdf