קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1234/f39_קו למושב 1302.pdf