קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1239/f39_קו למושב 2702.pdf