קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1240/f39_קו למושב 0503.pdf