קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1241/f39_קו למושב 1203.pdf