קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1242/f39_קו למושב 1903.pdf