קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1246/f39_קו למושב 0804.pdf