קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1255/f39_קו למושב 3004.pdf