קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/774/f39_משולחן המזכירות מרץ מתוקן 18.pdf