קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/819/f39_משולחן המזכירות ספטמבר 18- מתוקן.pdf