קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/864/f39_משולחן המזכירות מרץ 19.pdf