קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/889/f39_קו למושב 0905.pdf