קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/902/f39_קו למושב 1605.pdf