קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/995/f39_קו למושב 3005.pdf