קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/1018/f39_קו למושב 2706.pdf