קבצים

http://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/זיכרון-בסלון-מצגת-הסבר-והזמנה-להרשמת-אנשי-עדות_-1.pdf