-25-

מועד התחלה: יום חמישי , 30/03/2017 , 20:30
מועד סיום: יום חמישי , 30/03/2017 , 20:30
מקום האירוע: בית העם

מסמכים מצורפים

רשפון הצגה .pdf