קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/709/f39_משולחן המזכירות 10.6.17.pdf