קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/734/f39_משולחן המזכירות 6.9.17.pdf