קבצים

http://www.rishpon.org.il/media/sal/pages/753/f39_משולחן המזכירות 6.11.17.pdf