קבצים

http://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/קבוצה-למיומנויות-חברתיות-דף-מידע.pdf