קבצים

http://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/קול-קורא-לנשים-יוצרות.pdf