חסר רכיב
שער יזכור
לכל איש יש שם 
שנתן לו אלוהים
ונתנו לו אביו ואימוחסר רכיב