קבצים

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/מכתב-להורים-מידע-לצהרונים-תשפב-בצרה.pdf