חסר רכיב

ליסוד שבע

ליסוד שבע
-
-
ליסוד שבע

1953 - 1897

שבע הלכה לעולמה ונחטפה מאתנו בגיל 55, בעודה במלוא כוחותיה ורצונותיה. פרק הזמן שחלף מאז לא השכיח ממני את הדמות הזו שהתהלכה בתוכנו ולא טשטש את סגולותיה הנפשיות היפות, אותן ברצוני לציין כאן.

חייתה בתקופה סוערת ביותר בארץ ובעולם. נוער זמנה, וכן הבוגרים, הרגישו שיסודות החיים מזדעזעים ועולם חדש פורץ ועולה. רעיונות אנושיים נעלים היו חדורים באותה תקופה ושאיפה כנה הייתה בלב הצעירים להגשימם על אף כל המכשולים הכבדים.

ברוסיה ארץ מולדתה, ספגה בדמה את רוח השאיפה לאמת, לחיים ישרים של עובד, לחיי אהבה, אחווה ורעות אמיתית. כמובן שבבואה ארצה השקיעה את עצמה, במלוא המרץ הרב שקינן בה, לעשות למען כל אלה.

מאז שעבדה כאחות מוסמכת במרפאות קופת חולים בתל-אביב בראשית שנות העשרים, כשבלב ונפש רגישה היטיבה לחבוש את פצעי העובדים הבלתי מאומנים עדיין בעבודה פיסית, וגומר בתקופת חייה כחברה במושב רשפון, בו קשורה הייתה בכל נימיה והשקיעה את מיטב סגולותיה בכל שטחי חיינו. לא זלזלה בעבודה כלשהי ולא חשבה שום סוג עבודה פיסית למשפילה את ערך האדם.  פנתה לכל עבודה ובלבד שלא להזדקק למתנת בשר ודם. חריצות כפיים, מרץ ותפיסה השקיעה. וחייתה את העבודה בכל מהותה, בין בהליכה לקטיף בפרדסי ליטוינסקי והרצליה הרחוקה ובין בעבודתה במשק.

הרגשנו תמיד בתוכנו דמות מלבבת, עדינת נפש ואצילת הרוח. ידעה להתחבב על החברה מכל החוגים ולא יכלה לשקוט בביתה כאשר נודע לה, שאיזו חברה במיטתה בגלל חולי. במסירות אין קץ, אצה לכל מקום לעמוד לעזרת החברה הזקוקה לכך, ולא חסרה לה הפיקחות לעודד ולעמוד לצד אלה שהיו זקוקים למילה חמה, ידידותית ומעודדת. התקופה שבה אנו חיים כעת - תקופת הראציונליזם, המדעיות והיעילות, עלולה להשכיח מליבנו את האביב ההוא, שהחדיר תקוות לבניין תא חברתי מסוג מובחר. קראנו לו וקוראים לו עדיין, מושב עובדים. ישוב של יהודים, המכירים בערך האדם היחיד, שבלעדיו לא תתכן חברה שבראש וראשונה מהווה את היסוד, ושבה האדם על יחודו וערכו וכבודו ונפשו. לא אינדיבידואליזם קר מופנה כלפי תועלתו ושלמותו האינדיבידואלית, כי אם למען הלבנה הייעודית, שממנה תיבנה חברה של סולידריות ועזרה הדדית.

יש ערך רב לדורנו, שיעלה זכר מהדמויות המלבבות שליוו את חיינו אי פעם ושיש ביכולתן לחזק את הרוח בתוכנו כלפי פנים וכלפי חוץ. נצרור את דמותם הטהורה של כל אלה בצרור חיינו וישמשו נא עידוד למאבק בנחשלות שבתוכנו ובחברתנו.

אברהם


חסר רכיב