מושב רשפון
מושב רשפון
חסר רכיב

קניגשטיין זיוה ויעקב

משק זיוה ויעקב קניגשטיין
משק מס` 81, רח` התמר 3

ילידי ישראל : זיוה – חיפה.
יעקב – תל אביב.
הגיעו לרשפון בשנת 1940 והם עדיין ילדי גן.
זיוה : לבית בוסל, בתם של מלכה ופנחס ז"ל.
יעקב קניגשטיין : בנם של שרה וצבי ז"ל.
משפחות בוסל, קניגשטיין ואחרים התאגדו בשנת 1938 במסגרת ארגון הדר רעננה (ארגון ארסןף) ורכשו בכספן מהקרן הקיימת שטח של 15 דונם קרקע (כ.א) [במושב הנקרא היום רשפון] והקימו עליו את משקיהם.
זיוה ויעקב למדו בבית הספר ברשפון ולאחר מכן בתל אביב.
נשאו בשנת 1957 מיד לאחר שירותם הצבאי.
ליעקב, בוגר תיכון מקצועי יד סינגלובסקי במגמת חשמל, הוצע על ידי הנהלת המושב לשמש כבעל מקצוע (חשמלאי) בכפר.
למטרה זו הוקצה למשפחה שטח של שניים וחצי דונם על מנת לבנות את ביתם ונחלתם (משק עזר).
בשנת 1960 הסתימה בניית הבית ובני הזוג והבת הבכורה טלי עברו להתגורר בו , בנם גיל נולד כבר לבית גמור וחצר מטופחת.
בנוסף לעבודות החשמל החלה המשפחה לעסוק בגידול ירקות עם ההורים במשקם ובשטחים נוספים.
בשנת 1972 רכשו יעקב וזיוה את משקם של ליאו ושרה בוכוולד ז"ל, תוך החלפת סטטוס.
שרה ניצולת שואה, ליאו פרטיזן פליט, עלו לישראל בשנת 1948. עם קבוצה נוספת של עולים מיגוסלביה והונגריה, התקבלו כחברים ברשפון. הוקצו להם משקים על ידי הסוכנות, נבנו צריפים שוודיים וב- 1950עלו על הקרקע.
שרה וליאו העלו בגורל את הנחלה ברח` השקד 4.
במשך השנים עסקו במגוון ענפי חקלאות : גידול ירקות, רפת, לול, אבוקדו ופרדס.
בשנת 1972 בהגיעם לגיל 65 נוכחו שרה וליאו כי כלה כוחם לכונן משק חקלאי, ובהעדר יורש הציעו את משקם למכירה. התנאי היה שיוכלו להישאר ברשפון, בביתם שנבנה במרוצת השנים במקום הצריף ובצרוף שטח של שני דונם קרקע.
המכירה והחלפת הסטטוס בוצעו. משק בוכוולד הפך למשק עזר (עובד ציבור) ומשק העזר של זיוה ויעקב למשק מלא (נחלה).
לאורך שנים, בתקופה בה פרחה החקלאות, גידל המשק :ירקות, בחיפוי פלסטיק ובשטחים פתוחים, אבוקדו, פרדס, תרנגולי הודו ופרחים.
בנוסף ולמרות העבודה המפרכת במשק, מצא יעקב את הזמן לתרום במשך כעשרים שנה בהנהלת המושב ולשרת חודשיים מילואים בשנה עד גיל 54.
והיום, כאשר החקלאות נובלת אט אט ונעלמת, נותר רק להיזכר בגעגועים בתקופת הפריחה על שלל גידוליה, שהייתה יפה ומהנה לאין ערוך בהשוואה ל"גידולים" הגדלים היום, באין ברירה…!!!
הערה: משק שרה וצבי קניגשטיין, ראה גלגולו של משק- שרה ועמיחי קרן
משק מלכה ופנחס בוסל, ראה גלגולו של משק – תקווה ועמירם בוסל.
חסר רכיב