חסר רכיב

בלוך עדינה

בלוך עדינה
-
-
בלוך עדינה
1982 – 1916

עדינת נפש, נשמה טהורה, שחונכה באווירה של משפחה יהודית שורשית בגולת ליטא, זו הגולה היהודית שהצטיינה באישיה היהודים הדגולים, מסוגם של הגאון מוילנה, של ה"חפץ-חיים", הרבי ישראל סלנטר, והחזון איש - שידעו לחמם את לבבות היהודים שחיו באזור זה והשפיעו גם על נועם הליכותיהם ועדינות נפשותיהם.
עדינה בת למשפחה ענפה - אחים ואחיות, ספגה לתוכה בנאמנות מן האווירה ההיא וגם את המשפחתיות החמה מן הימים ההם - וכזו הכיר אותה חברנו משה בלוך כאשר פגש אותה בארץ, שהגיעה אליה בעקבות אחיה שהקדימו אותה ועזרו גם לעלייתה.
בשנים ההן קיבלה על עצמה כל עבודת כפיים ולא בחלה בשום עבודה, בלבד להתפרנס ביושר ולחיות בזיעת כפיים.
משפחת בלוך, שהגיעה אלינו לרשפון במסגרת התנועה "מן העיר לכפר", התמסרה בכל מאודה לבנות פינת חיים עובדת בכפר ובחקלאות. אם המשפחה עדינה ידעה להשרות תמיד את רוחה וחינה ואת הטוב והצניעות שבה בכל הליכות ביתה. בימים קשים ובימים של צורך במאמצים נפשיים כדי להתגבר על מכשולים שהחיים על נפתוליהם מזמנים לנו, ידעה לשאת בעול בכל יחד עם משה, בעוז רוחה ולתמוך בו בכוחותיה הנפשיים העשירים.
עדינה המנוחה שמרה על ליכודה האמיתי של המשפחה בכל תחנות החיים - וזו היתה התרומה הגדולה והחשובה ביותר לחיי המשפחה התקינים.
לחברינו משפחת בלוך - פטירתה של האם והרעיה, זו אבדה גדולה, ולנו, לחברי רשפון, תחסר אחת החברות שהוסיפה חן וחסד לאווירת כפרנו.
יהי זכרה ברוך בתוכנו!

א. ליסוד

חסר רכיב