חסר רכיב

דרע אפרים

דרע אפרים
-
-
דרע (דרייפוס*) אפרים 
1998 - 1911

אפרים נולד בברלין (גרמניה) ב-26.05.1911.
בשנת 1933 עשה בפיירבורג הכשרה חקלאית במשך שנה מכיוון שהוא ידע שיגיע למדבר ושממה בארץ ישראל.
בשנת 1934 עלה ארצה ופגש את תמר קופה, שהכיר עוד בתנועת הנוער בברלין.
בשנת 1936 התחתנו אפרים ותמר בהרצליה. אפרים המשיך לעבוד בפרדסי הסביבה עד שבשנת 1937 התיישבו ברשפון עם קבוצת היקים.
בשנת 1940 נולדה בתם אסתר ובאותה שנה התגייס אפרים לצבא הבריטי שלחם בגרמנים, ושירת בפלוגת "החפרים". הוא נשבה על ידי הגרמנים בשנת 1941 ביוון. היה בשבי הגרמני עד סיום המלחמה בשנת 1945.
כשחזר מהשבי לרשפון  פיתח משק שכלל פרדס, ירקות, רפת ולול. בנוסף חילק במושב לחם עם סוס ועגלה. 
יותר מאוחר, חילק עם טרקטור גם דואר ואת עיתון "מעריב".
בשנת 1950 נולד בנם איתן, ובשנת 1953 נולדה בתם אורה.
היה פעיל במזכירות המושב ובוועדת הביקורת הרבה שנים. אהב את המושב ואת המדינה.
נפטר בביתו ב-31.01.1998. תרם את גופתו למדע, ונקבר ברשפון כחצי שנה לאחר פטירתו.

*השם דרייפוס הוחלף לשם דרע בהמלצת בן-גוריון לצורך עיברות השם.

נכתב ע"י אסתר רון שנשארה עד היום במשק הוריה.

חסר רכיב