חסר רכיב

עמיקם נפתלי

עמיקם נפתלי
-
-
עמיקם נפתלי (תוליק)
1948 - 1927

תוליק נולד להוריו, בלה ויצחק עמיקם (מקובסקי) בשנת 1927.
היה מהשכבה הבוגרת של בני מושבנו, אשר עתיד היה להיות אחד הבנים המובהקים לדור השני של בוני רשפון. אוהב אדמה ואוהב עבודה. עם גמר בית הספר החקלאי, שש להשתמש בידע, אשר רכש שם, וקיווה לעסוק בו הלכה למעשה, ע״י פיתוח ושכלול המשק לצד הוריו. משנקרא לדגל - מילא את תפקידו הצבאי באותה הנאמנות ובאותה המסירות, ללא סייג ועד הסוף.
מבט עיניו בהיר, צח וכנה, פניו מסמיקות בנקל, עלם צעיר וישר, כזה היה תוליק. לא הותיר אחריו אף נוטר טינה, נקי היה ועדיין לא נפגע במרירות ורגשות לא טובים.
שקט ונחבא אל הכלים, אך אורו קורן. מוריו אהבוהו והיו גאים בתלמידם המצטיין. וכשהדריך את ילדי המושב קנה את לבם כמדריך.
אחרי למדו בבי"ס תיכון במושבה הרצליה, התחיל וסיים את בית הספר החקלאי כדורי בין התלמידים המצטיינים. ולא דבר של מה בכך היה אז אפילו להתקבל כתלמיד בכדורי, ועל אחת כמה וכמה להצטיין בלימודים שם.
בחקלאות, במשק ובמושב ראה את ייעודו, ושאף לנצל את מלוא הידיעות שרכש בביה״ס.
היה פעיל בוועדות הכפר יחד עם חברו ללמודים ולגורל אברהם נומברג ז״ל, יחד למדו ויחד גמרו את "כדורי".
אגב שיחה באותם ימים של מלחמת השחרור אמר תוליק "אנחנו מתגברים ומנצחים, אך מה צר שעוד רבות תהינה המסגרות השחורות ברשימת הנופלים עד הניצחון".
אחרי נפילתו במלחמת השחרור, בחרו הוריו בשם המשפחה עמיקם במקום מקובסקי.

יהי זכרו ברוך

חסר רכיב