חסר רכיב

פופר יהודה ומרים

פופר יהודה ומרים
-
-
פופר יהודה               פופר מרים
1982 -1899             1979 - 1910

מרים (מגדה) ויהודה (פשתה) נולדו בהונגריה ושם עברו עליהם ימי נעוריהם. 
הם נישאו ב-1935 ואת ביתם הקימו בעיר נובי-סאד ביוגוסלביה.
במלחמת העולם השנייה נפרדו דרכי הזוג. מגדה נשלחה לאושוויץ ופשתה למחנה עבודה. בתם הבכורה הוסתרה בבית נוצרי.
עם סיום המלחמה התאחדה המשפחה ובשנת 1946 נולדה בתם השנייה מאיה.
עלו ארצה בשנת 1948 והקימו ביתם ברשפון. המעבר מהחיים שהורגלו אליהם ביוגוסלביה לחיי החקלאות בארץ, היה מעבר קשה ומייגע. העבודה בשדה, שהייתה להם זרה וחדשה, גזלה את זמנם מבוקר עד ערב.
כאשר בגרו הבנות ונישאו, הגיעו גם מגדה ופשתה אל המנוחה והנחלה.
אלא שמר-המוות פגע בהם.
יהי זכרם ברוך!

בתם, מאיה.

חסר רכיב