חסר רכיב

צ'רבוניץ איעזר

צ'רבוניץ איעזר
-
-
צ'רבוניץ אליעזר
1975 - 1903

אליעזר היה מחברי ארגון רעננה-הדר שהצטרף למושב רשפון ב-1940. הכרתי אותו מקרוב וכיבדתיו כאדם נוח לבריות ולחברה. היה מזכיר לי תמיד בשיחותינו את ימי נעוריו בפולין, כבחור ישיבה, כשהיה שקוע ראשו ורובו בדף גמרא, עת שחה בים התלמוד וידע לברור ממנו את העידית ואת הערכים הנצחיים שעיצבו את דמותו האנושית והחלוצית-החיובית.
עם בואו לרשפון, השקיע את מיטב כוחותיו להשתרשות והיאחזות בקרקע, לבנות ולהיבנות בה. לא בקלות הגיע למטרה ששם לפניו. חבלי ההשתרשות הטביעו את חותמם וחרטו חריצים עמוקים בגופו. שנות העבודה המפרכת נתנו אותותיהן במרוצת השנים. אליעזר יקירנו זכה לפירות מבורכים. הבנים השתרשו בכפר וממשיכים את דרך אביהם, אך האב עצמו, שנאבק קשות במחלתו, הוכרע לדאבון לבנו.
לא אוכל שלא להביע במספר מלים את הערכתי והוקרתי למנוח החביב, שבכל לבו ונפשו העדינה השתוקק לראות בכפר שבו היכה שורשים, מתבסס על הערכים היהודיים הנעלים, שאותם ספג בהיותו בחור ישיבה. את הנטייה החזקה הזו שבלבו הרגשתי בכל שנות חיינו ברשפון, והדבר בא לידי ביטוי בהצטרפותו בכל לבו ונפשו אל קבוצת חברים ברשפון שייסדו את ״המקדש-מעט" - בית הכנסת שמתקיימות בו תפילות בערבי-שבת, בשבתות ובחגים. הרגשתי באליעזר, כמו ביתר חברינו, לאחר שבוע עמל, הלובש רוח חגיגית פנימית. הקשר אל בית בית הכנסת, אל משהו משרידי הווייתו היהודית שהייתה יקרה לו מאד ושאבדה לו במרוצת שנות חיים חלוציים, הישרה בו רוח עידוד והוא ידע למצות אותו ולקבל ממנו כל אשר נותן לנפש התובעת מן האור העליון. חברנו אליעזר ידע להעריך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ולא על החומר בלבד תבנה החברה ויתבסס עמנו, כי אם על הענקה והספקת חומר רוחני, תרבותי וחינוכי תקום חברתנו ותעמוד כנגד כל פגע ומכשול שבדרכנו.
בפגישה באווירה חגיגית, תוך השתחררות מעול ששת ימי המעשה, חש אליעזר את הנשמה היתרה בתפילתנו המשותפת, בשירת פרקי התפילות, בעיון ובקריאה בפרשת השבוע, בהתפעלות המחודשת ובהתפעמות תוך עיון בהפטרת השבוע, לאחר שנות ניסיון וחיים מחוץ לאווירת המשפטים והניבים העתיקים המדברים ללב - מבלי לדבר על כך, חשתי בעיניו הקורנות והנוצצות מה רבה ועצומה השפעת האווירה הזו על נפשו.
זכרו של אליעזר כאיש העמל העניו והשקט, שידע לשאת את חלקו בבניין, לא ישכח מלב מוקיריו, מלב משפחתו ומהכפר שבו השקיע 35 שנות חיים, עמל ויצירה. 

א. ליסוד

חסר רכיב