חסר רכיב

קהת אידה ומשה

קהת אידה ומשה
-
-
קהת משה
1982 - 1907
קהת אידה
1978 - 1910

אידה ומשה קהת (קוטקס) נרשמו כמועמדים להתיישבות בארגוננו בשנת 1935, כשישבנו בהרצליה בהמתנה לרכישת קרקעות שיאפשרו לנו התיישבות מושבית על יחידת קרקע שתהא מספקת למשק משפחתי.
הם היו זוג צעיר, זמן לא רב אחרי נישואיהם. משה היה כבר כמה שנים בארץ ועבד בבניין ועבודות אחרות ואידה הצטרפה למשק פועלות בנחלת-יהודה לקבל הכשרה חקלאית לקראת הליכה להתיישבות. כאשר עלינו על הקרקע בפברואר 1936, משפחת קוטקס בנתה את הלול הראשון במושב החדש.
אידה התמחתה בענף העופות ולו רצתה להקדיש מיכולתה ומכישוריה. למשה, שהיה בקי בהנהלת חשבונות, ייעד המושב תפקיד קשה ומסובך שהיווה נטל כבד אפילו לבעל ניסיון, בנושא החשוב והגורלי לגבי מושב עובדים: הוא היה המנהל הראשון של האגודה הצרכנית-יצרנית אותה הקים ואירגן. 
עתה מותר לומר כי הייתה זאת הצלחה יוצאת מגדר הרגיל! משה הצליח להקים יש מאין. הוא למד את העניין תוך כדי עשייתו. במבנה משק בחצרו נפתחה הצרכנייה שסיפקה את כל המצרכים היום-יומיים הנחוצים לקיומן של שלושים משפחות, ומזון לבעלי החיים שבמקום. משה עסק גם בשיווק החלב של כמה חברים שהגיעו מהרצליה עם 2-3 פרות חולבות, ושבגלל הכמות הקטנה של החלב נאלצנו לשווקו בעצמנו למחלבה הקרובה בכפר שמריהו.
על כתפי משה הוטל משא כבד מאד ואם אחר שנים של עבודה שכזאת, בתפקיד של נותן שירותים לציבור חברי המושב, נשאר משה ידיד ורע לכל חברי רשפון, צעירים כמבוגרים, זה מעיד לא רק על הצלחה במילוי תפקידו אלא גם על כושר נדיר של יחסי אנוש בחברה הספציפית של מושב עובדים.
בזמן המאורעות עברה אידה קורסי הדרכה בארגון ״ההגנה" ואף הדריכה חברות וחברים ברשפון להשתמש בנשק. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התנדבה אידה לשורות ה-אי.טי.אס (חיל הנשים בצבא הבריטי) ומשה הביע את רצונו לפרוש מעבודתו. לא קל היה למצוא חבר שיוכל להחליף את משה, וכאשר נמצא המחליף משה עבר לעבוד בהרצליה, אך היה זה לזמן מועט בלבד. המלחמה נמשכה ומחליפו הביע רצון להתנדב לצבא הבריטי ומשה נעתר לבקשה והסכים לחזור לעבודתו.
עם גמר המלחמה עברו אידה ומשה לגור בהרצליה (לדאבון לב, לא היו להם ילדים להמשיך במשק) כשרחשי חיבה וידידות של כל חברי רשפון ובניו מלווים אותם ויחסים אלה נשארו שרירים וקיימים לאורך כל השנים.
אידה ומשה נקלטו יפה בציבוריות ההסתדרותית בהרצליה ומילאו שם תפקידים ציבוריים חשובים, לרבות שליחות בשגרירות ישראל במוסקבה.

אשר כהנר

חסר רכיב