חסר רכיב

קנדליך אהרון

קנדליך אהרון
-
-
קנדליך אהרון
1979 - 1934


אהרון נולד בברזיל בשנת 1934. עלה ארצה עם המשפחה בשנת 1965 והצטרף לקיבוץ צרעה. מאוחר יותר ניסתה המשפחה להסתדר בבאר-שבע אולם בגלל קשיים שעמדו בדרכו במציאת עבודה וקיום המשפחה, נאלצו לחזור לברזיל, שם אהרון פתח עסק אך ראה עצמו רק כעובר אורח בברזיל וכל שאיפותיו וחלומותיו היו מעוגנים בישראל ובעבודת כפיים על אדמת ישראל.
מתוך כך עשה מאמץ שני, ובשנת 1971 חזרה המשפחה ארצה והתיישבה ברשפון. אך לצערנו, לא הספיק לעבוד עבודה חקלאית, שכה נכסף אליה, זמן רב. חמישה חדשים עבד בצרכנייה ברשפון, אך מחלתו הקשה ריתקה אותו חמש שנים לכיסאו ולמיטתו. לאחר עינויים וסבל רב עזב את מערכת חיינו והשאיר אחריו אלמנה צעירה שתי בנות ושלושה בנים.
אהרון עדין הנפש לא זכה להכות שורש ולהשתתף בידיו ממש בבניין משקו החקלאי, למרות חלומותיו ותכניותיו. במעט הזמן שעבד בצרכנייה, הספקנו לחוש שמתהלך בתוכנו חבר נעים הליכות, אהוב על הבריות וישר לב. התחבב מאד על כולנו והכפר כולו התפלל להבראתו ושובו אל הציבור ומשפחתו. אך נגזר עליו הגורל המר ובגיל צעיר החזיר את נשמתו לבורא והוא רק בן 45!
מה דואב לב כולנו על האבדה הגדולה למשפחה כולה ולמושב רשפון.

אברהם ליסוד

חסר רכיב