חסר רכיב

קראוס זדנקו

קראוס זדנקו
-
-
קראוס זדנקו
1968 - 1902

זדנקו יצחק בן משה, בנם של מוריץ קראוס ורוזה לבית קייזר, נולד ב-7.12.1902 בעיירה דיאקובו שביוגוסלביה. בשנת 1909, אחרי מות אביו, עברה המשפחה לעיר ווקובר ובה גמר זדנקו את ביה״ס היסודי ואת הגימנסיה ועבר בחינות בגרות. 
בפרוץ מלחמת העולם ב-1941, התגייס לצבא היוגוסלבי בתור קצין, נפל בשבי של הצבא הגרמני, ושהה במחנות שבויים עד 1945. אשתו הראשונה זלטה, נספתה במחנה ההשמדה אושוויץ. בשובו נשא לאשה את אירמה לבית לוי ובשנת 1948 נולדה ביתם דינה. ביוני 1949 עלתה כל המשפחה ארצה והתיישבה ברשפון. 
לא סבל דרכי זיוף והייתה בו התנגדות נמרצת לכל מעשה מעין זה בחיי חברתנו. היה מגנה באופן חריף דרכי סילוף בכל שטחי חיינו. היו בו אצילות-רוח וטוב-לב טבעי שנשמר אצלו, למרות פגעי החיים הקשים, שפגעו בו קשות בשנות השואה. חזר במלוא כוחו ומרצו לחיים וידע לקיים משפחה טובה במלוא מובן המלה. וכמה צר ללבב שלא זכה למספר שנים נוספות כדי לשבוע שפע נחת בחייו ומהבת שהגיעה בינתיים לבגרות.
בשנים הראשונות לבואו לרשפון התמסר לעבודה בכל ענפי המשק, אך מצב בריאותו התערער במידה ניכרת והוכרח לסגת לטיפול במספר ענפים מוגבל. הוא הצטיין בדייקנות וניקיון בשטח עבודתו. בכל עבודה השקיע ידע ושאף להגיע לשלמות מקסימלית בכל.
זדנקו הלך לעולמו באופן בלתי צפוי. נראה היה לכולנו שהחלים ממחלתו הקשה שריתקה אותו למספר שבועות למיטתו, אך חזר לביתו מעודד ובתקווה שישוב לאיתנו המוחלט. עוד היה לו רצון להמשיך את חייו בחוג המשפחה ובכפר, במשקו שטיפח במשך 20 שנות חייו כחבר ברשפון - אך מר המוות ארב לו והכריעו. מות נשיקה מת זדנקו - ישב בסוכת "אגד" ברשפון, וציפה לאוטובוס שיסיעו לנתניה, אך קובעת חייו נתמלאה ונרדם לשנת נצחים.
זדנקו קראוס הצטיין ברוחו הטובה, שההומור הטוב שכן בו. לכל חבר מצא גישה חברית נאותה, ולא חסרה לו מלה טובה ועידוד שנאמרו מתוך רצון כנה. תהיה נא דמותך צרורה בצרור חיינו ומעשינו.
לא תשכח מלבנו דמותו המלבבת של זדנקו והרצון הטוב ששפע ממנו. בין בוני הכפר הנאמנים היה וזכרו יישאר חרות בלב חברתנו.

א. ליסוד

חסר רכיב