חסר רכיב

רבינוביץ מרים

רבינוביץ מרים
-
-
רבינוביץ מרים
1982 - 1904

מרים הייתה מראשוני המתיישבים במושב רשפון. רעננה, מלאת חיים, ומרץ נעורים שפע ממנה ורצון לבנות ולהבנות בהקמת הישוב החדש. הייתה ערה לכל הנעשה בכפר ומשתלבת בחן הרב ובקולה הנעים לאוזן בכל התכניות ופעולות התרבות של המושב. 
יחד עם בעלה מרדכי עבדה בכל ענפי הייצור של משקם ועמדה למופת בכל הקשיים וההתלבטויות שהיו מנת חלקם של כל ראשוני הישוב. אותן שנים שהיו משופעות בבעיות סבוכות, הטילו משאם על כתפיהם של כל חברינו שעדיין היו במלוא יכולתם כדי לשאת למרות ועל אף הכל. החיים אינם מפנקים אותנו ביותר ודרושים כוחות מיוחדים בכדי לעמוד בפני כל ההפתעות שהם מכינים לנו. 
וכך גם בחייה של מרים שלא יכלה לעמוד בפניהם, מרים המבוגרת, וכל דמותה ביטאה את המתרחש בנפשה פנימה. מה כאב הלב שלא יכולנו להקל עליה לו גם במעט על דיכאונה והחלשת הרוח שחלו בה בשנים האחרונות וקירבו את קיצה.
מן הדמויות המלבבות של חלוצי הישוב שלנו, נחשבה בעיני כולם מרים יקירתנו וכזו תישאר ותיחרת על לוח לבנו. כמה צר ללב לקבל את העובדות המכות שספגה מרים ולא יכולנו להקל עליה, כי בינתיים גם יתר החברות והחברים הראשונים הולכים ומזדקנים ומשופעים גם הם בהפתעות לא נעימות בדרכי החיים שנכונו להם.
נזכור את מרים תמיד בדמותה המלבבת והנלהבת לקראת החיים והיצירה והנכונה לזרוע את הטוב והמיטיב למען החיים.
יהי זכרה ברוך בתוכנו!

אברהם ליסוד

חסר רכיב