חסר רכיב

שולמן נירה

שולמן נירה
-
-
שולמן נירה
1959 - 1943

ביתי נירה נולדה ב-9.11.43, ונפטרה בעת טיול במכתשים שבנגב ביום ד', חוהמ"פ תשי״ט, 27.4.59, והיא רק בת 15.
ליום השלושים, יצאה חוברת מוקדשת לזכרה של נירה על ידי הנוער בכפר, ועל כך אהיה אסירת תודה להם עד יומי האחרון.
השאירה חלל ריק וכאב עמוק בנפש כל אחד מאתנו.
יהיה זכרה ברוך.
לאה שולמן

****************************************************************
נירה הייתה נערה בעלת כישרונות ובעלת תוכן נפשי והבטיחה רבות לעתיד, אלמלא האסון שניתק את פתיל חייה.
לבני גילה הייתה חברה טובה ואהובה, אך גם המבוגרים והקשישים הוקירוה וחיבבוה על נימוסיה ונועם הליכותיה.
היה איזה קו מיוחד באופייה. היא נהגה להשתתף בשיחת המבוגרים, והייתה לנו הרגשה כי תוכן שיחותינו מעורר בה התעניינות. התכונה הזאת שימשה מעין גשר מעל להבדלי הגילים, וחיזקה עוד יותר את החיבה אליה. הרי הדור שלנו צמא לדור ההמשך לא רק מבחינת המעשה, כי אם גם מבחינת המחשבה. והנה אנו מוצאים ביומנה וברשימותיה של נירה קו מחשבה ואף רעיונות, אשר יש בהם משום המשך למגמות של התקופה החולפת בנוסח מחודש של התקופה הנוכחית.
לכאב הגדול על אובדנה של נירה נוסף גם צער גדול על אבדן סגולותיה ותכונותיה אשר הערכנו ואהבנו.
כך ראינוה וכזאת נזכרה תמיד.

אשר כהנר

חסר רכיב