חסר רכיב

שור מאיר

שור מאיר
-
-
שור מאיר
1981 - 1900

מאיר שור התהלך שנים רבות בתוכנו ונשא איתנו את כל אשר עבר עלינו במרוצת השנים. הוא הצטרף לרשפון עם הצטרפות ארגון רעננה-הדר.
מאיר היה, כביכול, יוצא דופן בדבקותו במסורת הדתית, אך השתלב יפה בחברתנו והרגיש את עצמו טוב וחפשי, ואהוד על כל החברים.
חברנו מאיר היה אדם בעל לב ונפש רגישים. כל שנותיו בארץ חי חיי אדם עובד ולא שאף למותרות בחיים. אף פעם לא נפל ברוחו על אף היותו בודד בדבקותו הדתית בחברתנו. אפשר לומר שדבקותו זו דבקה והשיגה מספר חברים נוספים וגרמה לכך שהוקם בית-כנסת ברשפון, המשמש פינה לשמירת חלק יקר מהמסורת היהודית. שנים רבות לפני הקמת בית הכנסת, טרח ויגע המנוח לארגן מניינים לתפילה בשבתות ובחגים, דאג להכניס ספרי תורה והיה גם מן הקוראים בם. 
השכנים שמסביבו וכן כל הכפר חשו בנוכחותו המיטיבה. יחס מיוחד היה לו לדור הצעיר שגדל בכפר. את היחס הזה ביטא במנהג שהיה לו בשנים הראשונות, בשובו לפנות ערב מעמל היום, להיכנס לצרכנייה ואחריו רצה חבורת ילדים והוא קונה עבורם דברי מתיקה ומחלקם בשמחה והנאה מיוחדת. באותם הימים היה זה מנהגו היום-יומי.
היה יליד רוסיה מהעיר קונסטנטינוגרד, פלך פולטבה. עיר זו הייתה מפורסמת ביהודיה הטובים בעלי לב ורגש חם. וכאן ברשפון איתרע מזלנו להכיל בתוכנו אחד הנציגים מעיר מופלאה זו ולהיווכח מחדש שאין זו אגדה גרידא.
בימים קשים ולא מעטים שעברו על כולנו, ועל אף הסבל הרב שנפל גם בחלקו של המנוח, ידע להגיב על הכל בהומור טוב ומיטיב. הרגשתי שהמילים "אור זרוע לצדיק ולישרי-לב שמחה" הולמים את מאיר יקירנו. 
מאיר הצטער על עזיבתו את הכפר בשנים האחרונות, כי היה זה ביתו הקרוב שהשקיע בו רוב כוחותיו הפיזיים והרוחניים. חברי רשפון חשו בנוכחותו והיו קשורים בו בקשרי ידידות אמיתית.
יהי זכרו היקר ברוך ושמור בתוכנו!

אברהם ליסוד

חסר רכיב