חסר רכיב

שורר שרה

שורר שרה
-
-
שורר שרה
1967 - 1895

שרה נולדה באוקריאנה. הייתה מהחברות הראשונות שעברו איתנו יחד כברת דרך בחיי הכפר ומתן דמות לו. 
כשלעצמי, הכרתי אותה גם כשכנה יקרה וטובה שידעה בלבה העדין לשמור על יחסי שכנות תוך מסירות נפש ממש.
חברה רצינית ומסורה לכפר בכל מאודה. 
נפל בגורל המשפחה לשאת את חלקם הכבד ובמיוחד עם נפילת הבן האהוב, מושקה, שכה טיפלה בו במסירות של אם לדוגמה. אך ראיתי שהאם הזו בעלת הלב הפצוע ידעה להחזיק מעמד ועוד לעודד את האב שנפל אז ברוחו. שרה הייתה הדמות האיתנה של אם יהודייה השומרת על הגחלת המשפחתית שלא תכבה ויחד עם זה בכוחותיה האחרונים עומדת איתנה ברוחה הנשית העדינה.
שרה נשאה את חלקה בכל השטחים הקשורים בבניין כפרנו. אהבה בכל לבה את הכפר, שאפה לראות בו התגשמות מיטב החלומות של בניין ישוב מושרש בקרקע. שמחה לכל ילד ולכל הנדבכים הנוספים שהכפר פיתח במרוצת השנים.
זכרך שרה היקרה לא ימוש מאתנו.

אברהם ליסוד

חסר רכיב