חסר רכיב

שטיין אשר

שטיין אשר
-
-
שטיין אשר
1974 - 1904

חברנו אשר שטיין הגיע לארץ בשנת 1936 מהגולה הנאצית בגרמניה. יליד כפר באזור וירטמברג, להורים בעלי רכוש קרקעי ומשק רחב ידיים שעסקו גם במסחר בבקר. 
אשר קבל חנוך תיכוני בבית ספר אזורי, ולא נמשך לעסק החקלאי של הוריו. עם סיום ביה״ס התיכוני פנה לעבודה בנקאית שמצא בה מקצוע הולם והשקיע בו את מרצו, אך חיש מהר באו המאורעות הפוליטיים שעקרו את בני עמנו שהכו שורש בגרמניה.
אשר, יחד עם כל גל העלייה הגרמנית, הגיע לארץ לאחר שנשא את אשתו טובה. חצי שנה בלבד התלבט למצוא את עצמו ולהכות שורש באיזו התעסקות כלשהי. ככל העולים מגרמניה, הוכרח לשכוח את מקצועו הקודם, להניח את תרבותו ושפתו ולהשקיע את עצמו בהשתרשות בארץ זו שקבלה אותו ושכמותו תוך נכונות ומסירות. 
עם הגיעו לרשפון, לאחר חצי שנה של ניסיונות מחוצה לה, התחילו החיים הארצישראליים של המשפחה כחברי מושב השואפים להשתרש ולהכות שורש באדמת המולדת החדשה והקדומה.
חייו של חברנו אשר במשך 27 השנים ברשפון היו גדושי עמל בתחום שלא עבר בו מקודם הכשרה כלשהי. שדה-בור היה לפניו הכפר העברי על שדותיו ועל אנשיו, על תרבות הכפר וסגנונו, על שפתו ובנין משפחתו. כאן החל ללמוד את האלף-בית של חיי אדם, כאן התחיל להרגיל את לשונו לשפה העברית ולמרות אי-הסובלנות שגילו לפעמים הוותיקים, השתדל להביע בשפה החדשה את הרהורי לבו. 
ברשפון נולדו וחונכו שני הבנים, נתן ועוזי, לפי הדוגמא של רוח העבודה העקשנית והרצון ללא ליאות להשתרש בכפר. הברית שכרת חברנו אשר עם אדמת רשפון לא נחלשה גם בימים הקשים ובמצבים של השנים הראשונות. אשר התמסר ללמוד בפרטי-פרטים את ענפי החקלאות השונים ולבסוף התגבר על המכשולים והחל מתבסס במשק. העבודה המשותפת והנאמנה עם חברתו טובה והבנים שחונכו לרוח העבודה שמשו לו משענת מעודדת.
אשר הצטיין ברצינות שהייתה אופיינית לדמותו. לא איש דברים ומליצות היה. בצניעותו בפינתו והתקשר עם העבודה החקלאית והוציא מלאכה מושלמת. אך הגורל המר התאכזר בו והכריעו בלא עת והוא רק בן 60. 
תהי נשמתו של חברנו אשר שטיין צרורה בצרור חיינו ועבודתנו לעד!

אברהם ליסוד

חסר רכיב