חסר רכיב

שכטר יחיאל

שכטר יחיאל
-
-
שכטר יחיאל
1985 - 1911


אבי זכרונו לברכה היה איש עמל ויגע, בעל מסור ונאמן, אב אוהב מאין כמוהו, רע וחבר הנכון תמיד לעזור ולתת. 
לא קלות היו נתיבות חייו מאז עוזבו, ועודנו צעיר ורך בשנים, את ביתו שבמחוזות הגולה בפולין, ועלייתו על אדמת הארץ החדשה והזרה עבורו. אולם הוא מעולם לא התלונן ולא התמרמר.
מאז ועד יומו האחרון שקד, בהשקט ובבטחה על מלאכת כפיו הברוכות והסבלניות, ונשא על שכמו, שנה אחר שנה, בימי שרב ובערבי סגריר, את משא היגון על בית אביו שחרב, את עומס טרדות ההווה ודאגות יום המחר, עד שלא עמד לו עוד כוחו, והוא כרע נפל וידינו קצרו מלהושיע.
אנחנו, בני משפחתו שהיינו יקרים לו מכל, נדע לנצור את זכרו בלבנו ודמותו תתייצב תמיד לנגד עינינו, חיה וטובה כבראשונה, ותלווה אותנו בכל אשר נפנה, מאירה חשכת לילות אפלים ומעל הזמן מצווה ברכה.

נתן שכטר

חסר רכיב