חסר רכיב

בוכמן יעקב

בוכמן יעקב
-
-

בוכמן יעקב

1970 – 1902

יעקב עלה ארצה מפולין ופנה לעבודה חקלאית במושבה רעננה ומיטב כוחותיו הושקעו במושבה זו. הצטרף ל"קבוצת-שדה" שעסקה בקידוחי בארות במקומות שונים בארץ וגילה חריצות ותפיסה בשטח חיוני זה בבניין ארצנו ופיתוחה.

הקים משפחה וכאב מסור ונאמן בכל לבו ונפשו לבני משפחתו דאג להם בשלבים השונים במרוצת השנים.

כחלוץ יהודי שבא לארצנו לבנות ולהבנות בה, הצטרף לארגון פועלי רעננה להתיישבות על אדמת הקק״ל שרכשו בגבול רשפון-ארסוף במסגרת "התיישבות האלף". עם הצטרפות ארגון זה למושב רשפון בשנת 1940, עבר עם משפחתו לכפר והיה בין 20 המשפחות שעלו על אדמתם והיוו את הגרעין השלישי שקלט מושבנו.

מני אז קשרה משפחת בוכמן את גורלה בגורלנו ועברה את כל שלבי ההתפתחות של הימים הראשונים על כל התלבטויותינו הקשים בשטחים השונים והמרובים של חיינו. יחד עם כל ציבור המושב נשא יעקב בעולו של הכפר והשקיע מיטב מרצו וכוחותיו להתפתחות המושב ולהקמת משקו החקלאי והקמת בית המשפחה.

זכה בשנים האחרונות למעט נחת ורווחה, זכה והבן שנולד באווירת הכפר קיבל לידיו את ניהול המשק והצליח לעשות זאת בתבונה ובחריצות כיאה לבן עמלים והקים את בית המשפחה ליד ההורים. אך לדאבון לבנו לא הספיקו כוחותיו להאריך ימים ולשבוע נחת כשכר-טוב על עמל-ישרים שהשקיע חלוץ ציון זה שבא לבנות ולהבנות בה.

עמלך המכלה לא היה לשווא, חברי היקר יעקב. בית המשפחה שטיפחת ודאגת לה כיאה לאב יהודי נאמן ומסור, חברי רשפון שהתהלכת ביניהם, יכבדו את זכרך.

נצרור את זכר המנוח בצרור חיינו ועבודתנו ובשדות המושב. ימתקו לך רגבי אדמת רשפון יעקב היקר, שריווית אותה היטב בזיעת אפיך.

 

א. ליסוד

חסר רכיב