חסר רכיב

בוסל מלכה

בוסל מלכה
-
-

בוסל מלכה

1965 - 1913


בצער רב באה אני להקדיש את דברי לזכרה של חברה וידידה טובה. לצערנו, נעקרה מתוכנו לפתע והלכה מאתנו בטרם עת. מותה הפתאומי השרה אבל כבד בלב בני משפחתה, קרוביה, ידידיה ובלבם של כל חברי המושב.

קרוב לעשרים וחמש שנים התהלכה בתוכנו, קשיים רבים ידעה בחייה ודאגה מתמדת ליום המחרת - כי לא תמיד המזל מאיר פנים. הכרתיה מקרוב, ידידותית היתה תמיד, ידעה להבין את הזולת וגם להושיט את ידה לעזרת אחרים. רבת מרץ היתה ועקרת בית חרוצה.

אם מסורה למשפחתה ואהבה את נכדיה אהבת נפש. אהבה גם את החיים למרות הקושי שבהם, והשתוקקה לחיות. אולם חלתה לפתע מבלי קום.

יומיים לפני מותה ביקרתיה בבית-החולים. מראה פניה היו טובים מאד, לא העידו כלל שהמוות כבר ארב לחייה. השתדלה להסתיר את כאביה בכדי שלא להוסיף על סבלם של בני המשפחה. התעניינה בכל, דאגה עוד לסידורים במשק וגם שאלה מה חדש במושב. מדי פעם נמצא בפיה מלת עידוד: שמקווה היא עוד להמשיך בתפקיד כאם, כעקרת בית ולשמוח עוד יחד בשמחות. אך מורגש היה שעמוק בתוך לבה - מקונן כבר הפחד איך ייפול דבר.

לבסוף המר לה הגורל והמוות ניצח, לבה נדם לנצח. מה קשה להאמין שהלכה מאתנו מבלי שוב, ורק בת 52 היתה במותה.

יהי זכרה שמור בתוכנו!

חסר רכיב