חסר רכיב

בוסל פנחס

בוסל פנחס
-
-

בוסל  פנחס

1981 – 1911

מהעיירה להוביץ אשר בפולין עלה פנחס לארץ בשנת 1933 והוא בן 20 שנה. בן למשפחת רבנים חסידית אשר הגשמת רעיון ישוב ארץ ישראל בעבודת כפיים הפך לנחלת רבים מבניה.

עם עלותו ארצה התגורר בחיפה בה נישא למלכה בת עירו. לאחר שנתיים עברה המשפחה להתגורר בכפר חיים, שם מצא פנחס את פרנסתו בסלילת כבישים. לרשפון הגיע ב-1941 בעקבות אחותו שרה וגנר שהייתה בין מייסדי המושב.

את פרנסת המשפחה מצא תחילה בעבודות חוץ. מאוחר יותר החל לפתח משק. רפת קטנה, מעט ירקות, ואת החסר השלים מעבודות חוץ.

שנים נאבק בעקשנות כשהוא מנסה לצאת לעצמאות כלכלית. כשנדמה היה לו כי הגיע לחוף מבטחים, נגנב פעמיים פרי עמלו – הפרות מהרפת - בידי מסתננים ערבים. פנחס לא נשבר והחל מחדש, כשהוא לא מאבד את שלוותו וחוש ההומור שלו.

עם השנים החל המצב להשתפר והמשק החל לשאת פירותיו, עצמאות כלכלית נראתה באופק.
ואז, באופן פתאומי נפטרה אשתו מלכה שהחלה לראות בהתגשמות השאיפות, אך ליהנות מפרי עמלה לא זכתה.

קשה היה להמשיך לטפל במשק ללא הרעיה והוא הועבר לבן ממשיך, כשפנחס ממשיך לחיות בו ולחוש בהווי היצירה.

בגיל 70 נפטר, מוקף בנים ונכדים כשהוא יודע כי עמלו לא היה לשווא.

שניים מילדיו ממשיכים בדרך בה בחר ואהב - החיים במושב רשפון.

 

י.ק.

חסר רכיב