חסר רכיב

לינסקי אסתר

לינסקי אסתר
-
-

לינסקי אסתר

1988 - 1903


אסתר הייתה מראשוני ומייסדי רשפון.

נולדה ברוסיה וחייתה חיי חלוצה לפני שעלתה לרשפון. עבדה בהכשרה חקלאית בקבוצת הפועלות ושמעתי לא פעם ממנה מהחוויות המעניינות, בחיים של אותם הימים הראשונים בארץ, עוד בהיותה רווקה.

אסתר הייתה אישה בעלת רגשות עדינים ונלהבת מאד מהמתרחש בחיים שלנו בבניין הארץ, ומכל מה שעבר בבניין החיים החברתיים במושב במרוצת כל השנים.

הייתה מלווה את כל העובר עלינו בבניין יישובנו, בלב ונפש, לא רק בצורה שטחית, מן השפה ולחוץ, ומורגש היה שלפנינו אדם רגיש, אמיתי, החי חיים ישרים שאיננו סובל שקר וזיוף בחיינו.

לצערנו, לא יכולנו להקל את הסבל שנפל בגורלה, אך דמותה של אסתר היקרה, לא תישכח מאיתנו!

תהי נשמתה של המנוחה צרורה בצרור חיינו ועבודתנו. שלום לעפרך.

 

אברהם ליסוד

חסר רכיב