חסר רכיב

לינסקי משה

לינסקי משה
-
-

לינסקי משה

1975 - 1901

בשקט ובצנעא ללא הטרדה יתרה, הלך לעולמו חברנו הוותיק משה לינסקי, מראשוני בוניו הכפר במו ידי. המוות הפתאומי הולם את דמותו של משה. בבת צחוק על שפתיו התייחס בדרך כלל לכל פגע ומחלה וידע לקבור עמוק בלבו את פגעי החיים המרובים שהגורל זימן לו בדרכי החיים. משה לינסקי היה איש-עבודה מובהק. חכמת כפיים פינתה לו דרך לכל אשר פנה. אלוהים המעניק לכל יצוריו את מתנותיו מכל סוג ומכל דרגה, העניק למשה ממיטב חכמת-כפיים שיכול היה לבטאה במציאות חיינו עלי אדמות בצורה נפלאה. ללא קשיים מיוחדים, ללא לבטים יתרים ניגש לכל מלאכה הדורשת התמצאות, התמחות ואימון. החל מחקלאות וגומר במלאכות במקצועות שונים, ידע משה לבצע על הצד הטוב ביותר. המנוח היה מהנדס שקבל את השכלתו ישר מריבון העולמים, בכל ענפי העבודה הביצועית והתוכניתית כאחד.

משה לינסקי היה ממניחי היסודות לבתים הראשונים, מבוני הבתים של הקבוצה הראשונה שעלתה לרשפון, ממרכיבי האינסטלציה הראשונית, מקימי הגדרות, השתתף בפעילות בהנהלות הראשונות של הכפר, והתמצא בכל השלבים הסבוכים של הקמת נקודת הישוב שלנו. מעולם לו חיפש לו משה נוחיות וקלות בחיים. ידע להסתפק בפינתו הצנועה ולא התיימר ללכת בגדולות עם ההתפתחות המודרנית שחלה בארץ.

בשבת שעברה שמחתי לפגשו מטייל באחת משבילי השדות של מושבנו, ושמחתי במיוחד לטייל איתו טיול של שבת. משה סיפר לי והצביע על כל חלקת שדה ועל כל מגרש פנוי, והתפעלתי מידיעותיו המפורטות על הנעשה בשדות הכפר. לבסוף, הגענו אל גן הילדים החדש שהוקם זה עכשיו ומשה דיבר התלהבות בלתי נדירה על הבניין היפה והמוצלח, על כך שנוסף לכפר נכס חשוב והולם את גיל הכפר. התעכב ליד אחד הברזלים הפינתיים של הגדר הראשונית והצביע עליו שבמו ידיו תקע וחיזק מלפני 40 שנה. אמרתי לו מתוך השתתפות בהתלהבות שלו, שהשנה מלאו רק 40 שנה לייסוד הכפר ומשה תיקן לי - "לא, כבר 41 שנה", כי הוא התחיל את עבודת הכשרת הכפר לעליה עוד ב-1935. בירכתיו ביישר כוח ונפרדנו.

זכה חברנו משה לינסקי לפעול ולהשקיע מזיעת אפיו ומחכמת היצירה שהוענק לו ממרומים כמתנת חסד, למען הארץ בכללה ולמען כפרנו במיוחד.

ימתקו לך, חברי היקר, רגבי העפר של אדמת רשפון, שכה רבות עמלת למענה בשקט ובענווה מוחלטת, כחייל אלמוני.

כוס תנחומים למשפחה!

אברהם ליסוד

חסר רכיב