חסר רכיב

נומברג יוסף

נומברג יוסף
-
-
נומברג יוסף
1982 - 1897
לאחר מחלה ממארת שהתישה את כוחותיו הלך לעולמו יוסף והוא בן 86.
יוסף היה מראשוני המייסדים של הכפר והשקיע בו ממיטב כוחותיו. יחד עם כל החברים הותיקים נטל חלק נכבד בארגון הכפר, היה חבר פעיל במוסדות השונים במרוצת השנים ונתן את חלקו כמיטב יכולתו. ברוב שנות חייו לא ידע מחלה מהי, וכשחלה במחלתו שממנה לא קם, אמר לי - כשניסיתי להרגיעו - "אני חש שחיי כבר לא חיים". הגורל המר לא פסח על ביתו. רק אופיו המחושל עזר לו לעמוד איתן בפני כל האירועים הקשים שהיו מנת חלקו בחיים הקשים של תקופתנו.
פטירתו בלא עת של הבן הבכור אברהם, שהיה כה אהוב על המשפחה וכל הכפר וכן מחלתה הקשה והממושכת של רעייתו לא במעט החלישו את כוחותיו ונסכו בו מן האכזבות והמרירות המשפיעות על עיצובו של האדם בחיי היום יום.
חיי עמל וקשיים רבים מגיל צעיר, חיי עמל של חקלאי בנוף הראשוני של החקלאות בימים הראשונים ובהמשך בנין הכפר - טיפוס של איכר וחלוץ על כל ההווי ודמות ההולמת אותו, יצר חברנו מן הימים הראשונים ועד סוף ימיו.
תמיד נתן יד לשיפור הכפר. התמסר בשנים האחרונות כולו ורובו להחזרת חלק מהמסורת היהודית של שבת ומועד לכפרנו, שקד על הקמת בית הכנסת, ובכל שנות קיום בית הכנסת היה הגבאי שלנו והתעניין בכל פרט גדול וקטן. ריבון העולמים העניק לו גם את קולו הערב ונתן לציבור ליהנות מתפילותיו כשליח ציבור בשבתות ובחגים ובימים הנוראים.
ראוי הוא חברנו יוסף שייזכר ע״י כולנו כדמות אדם יהודי שנטה שכם ונתן את חלקו ליצירה לבניין ולשלום. צאצאיו - בנו, כלתו, נכדותיו וניניו - ימשיכו במלאכת הבניין, היצירה והשלום, ויעמדו כנגד ההרס והכיליון המאיים על כולנו בתקופה זו.
תהי נשמתו של המנוח צרורה בצרור חיינו ועבודתנו וחרות על לוח לבנו בין יתר יקירנו ויקירותינו הטמונים כאן בבית העולם שלנו ברשפון.
אברהם ליסוד
חסר רכיב