חסר רכיב

נומברג צפורה

נומברג צפורה
-
-
נומברג ציפורה
1972 - 1891
דמות אצילה, נפש עדינה, אישה עובדת ואם מסורה. סגולות יקרות, בלתי מצויות התרכזו בחברה צפורה, מראשוני המתיישבים ברשפון. מיום שדרכה על אדמת רשפון הכרתיה וחשתי מן היום הראשון ועד הימים האחרונים שלה את המיוחד שבה, את השונה שבה, ואת היקר שאין להביעו במלים אנושיות שגרתיות.
צפורה הייתה בין מייסדי רשפון, עם הקבוצה הראשונה של פועלי הרצליה עלתה על אדמתה והחלה לרקום את חייה תחת שמינו. זכורות לנו השנים הראשונות הללו, ללא תקציבים, ללא סעד כספי מהמוסדות המיישבים, בתנאים של מאורעות וחרדה ליום המחר, עברו שלוש השנים הראשונות, כהקדמה לשנות מלחמת העולם השנייה.
החברים לרוב חזרו עם ערב לאחר יום עבודה בפרדסים ומעבודות שונות אחרות בסביבה, והחלו בטפול בהתחלות החקלאיות שליד ביתם והחברות היו אז החקלאיות העיקריות במשק שלהם. חברתנו צפורה, הדמות השקטה הנחבאת בד' אמותיה, לא הרבתה להופיע בין קבוצות החברות בפינות הכפר, ובצרכנייה כמעט שלא נראתה. גם כעובד ציבור ברשפון לא הייתה לי הזדמנות "לחטוף" שיחה קלה עמה, כי לא אשת דברים הייתה. ראיתיה בשקט המוקרן על סביבותיה, כפופה בגן הירק שלה וביד אמונה זורעת את ערוגות הירק, מטפחת אותם בחריצות ותבונה מבלי שתשמיע תלונה כלשהי.
כבר בעלותה לכפרנו לבניית המשק הייתה נגועה בבריאותה, אך לא לדמות מסוגה של צפורה ישמש פגם גופני למעצור בעמל היום יום. היא ידעה לשאת בשקט את מנת גורלה ובשנים הראשונות של חיינו ברשפון לא היה חבר ולא הייתה חברה שלא חשו בדמותה האצילית של האיכרה, האישה והאם לדוגמא.
האסון הכבד באבדן הבן היקר אברהם בדמי ימיו עוד יותר הרחיק את צפורה מהיותה מעורה בציבור. יותר ויותר רגילים היינו לראותה מכונסת בתוך עצמה ותוך דומיה נושאת בלבה את הפצע העמוק.
העמל היומיומי, בדאגה לבני הבית, בטיפוח ועבודת נמלים, ועם זה היגון הכבד שלא סר ממנה כל השנים, פגעו לאט לאט בבריאותה והיא הוכרעה. קשה היה לאשה מסוגה של צפורה להיות נתונה לתלות בזולת אך קבלה את מנת גורלה זו בגבורה עילאית. צר היה ללב כל ידידיה לחוש בסבל העובר עליה מבלי יכולת להקל עליה במשהו. דמותה הטהורה של האם והחקלאית השורשית תשמש מקור השראה ועידוד לצאצאיה ולכל חברי רשפון.
אברהם ליסוד
חסר רכיב