חסר רכיב

ניצן זליג

ניצן זליג
-
-
ניצן זליג
1981 - 1902
זליג הגיע ארצה מקמניץ־פודולסק עם ראשוני העלייה השלישית ומיד פנה לחיי עבודה חלוצית. עם העלייה לעמק יזרעאל, הצטרף לקבוצת צמחונים קטנה מבני עירנו, וראיתיו יום יום בחפירת תעלות מייגעת לשם יבוש ביצות הקדחת שבאדמות נהלל. העבודה הייתה בתנאים קשים, ויתושי הקדחת היו מכבידים על החלוצים בעקיצותיהם. זליג נשא בתפקיד חלוצי זה ללא טרוניות ושר עם כל החבורה דאז את שירי התקופה שעודדו וחישלו את הבחורים העדינים, שהגיעו זה עתה מחיקה החם של המשפחה. זכורני במיוחד, שתעלותיו של זליג הצטיינו בדייקנות נפלאה וכבר אז הכרנו תכונה יקרה זו, נאמנות שהייתה נטועה בו כחסד ומתנת אלוהה. מחלוצים כאלה נבנתה ארצנו ואת רשמיהם השאירו עד היום ומהם אנו ניזונים לא מעט עד ימינו אלה.
שישים שנות חייו של זליג בארצנו לא בוזבזו לריק כלל וכלל. הוא היה ממייסדי רשפון ובוניו הנאמנים. נאמן היה למצוות המושב בכל רמ״ח איבריו. הקים משפחה לתפארת. עד ימיו האחרונים לא יכול היה לוותר על מצוות העבודה העצמית. כשרק הוקל לו במקצת מהשיבושים במצב בריאותו, יצא לטפל בעצי הפרדס שלו, שטיפח אותם כאב מסור את ילדיו.
תכונה יקרה מאד העניק לו ריבון העולמים, מסירות ונאמנות ללא גבול לבני טיפוחיו ולכל מעשה בחיי היום-יום. השטחיות במעשים הייתה ממנו והלאה. לא ידע מהי מלאכת רמיה. חלוץ במלוא המובן הטהור שלא בגד בחלוציות כמלוא הנימה. בעבודת הכפיים בשדה, בטיפול המדויק ראה סם חיים ממש. לא פעם התבטא שאם חס וחלילה יגיע הזמן שלא יוכל לטפל בעצמו במשקו, ייפסקו חייו עלי אדמות.
נצרור את זכרו של זליג בצרור חיינו ועבודתנו, ונדע לכבד את זכרו במפעל הנצחי ששמו מושב רשפון.
אברהם ליסוד
חסר רכיב